Regulaminy

Regulamin

 1. Doba campingowa trwa od godz. 12:00 do 12:00 dnia następnego (dotyczy miejsc pola namiotowego oraz kamperów i przyczep).
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do 11:00 dnia następnego (dotyczy wynajmu domków oraz przyczep campingowych).
 3. W przypadku nie pojawienia się gościa na zarezerwowane miejsce w trakcie pierwszej doby lub braku kontaktu rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Wszelkie opłaty związane z odwołaniem lub zmianą rezerwacji zależą od obiektu i są pobierane przez obiekt.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.
 6. Plac zabaw dostępny jest całodobowo dla klientów kempingu, dzieci na placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
 7. Przybywający na teren kempingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za zadeklarowany czas pobytu.
 8. Przedłużenie pobytu na parceli jest możliwe wyłącznie po ustaleniu w recepcji dostępności miejsca w kolejnych dniach.
 9. Osoby niezameldowane na campingu mogą przebywać na jego terenie, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu w recepcji, do godziny 24:00.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na kempingu brama wjazdowa jest zamknięta między godziną 23.00 a 7.00. W tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu mogą jedynie pojazdy osób zameldowanych za wcześniejszym porozumieniem. W wymienionych godzinach należy kontaktować się z nocną zmianą.
 11. Osoby poruszające się po terenie kempingu pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h.
 12. Na kempingu mogą przebywać zwierzęta domowe; opiekun ma obowiązek posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów – kaganiec i smycz.
 13. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach.
 14. Na terenie campingu obowiązuje segregacja śmieci.
 15. Gość campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób i może zostać obciążony grzywną za spowodowane szkody.
 16. Kemping może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu lub też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania campingu.
 17. Personel (obsługa) kempingu może wyprosić z terenu campingu osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie campingu.
 18. Zabrania się:
 • mycia naczyń i opróżniania toalet campingowych w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • kąpania zwierząt w sanitariatach,
 • mycia pojazdów oraz przyczep campingowych na terenie campingu,

   19. Za rzeczy pozostawione bez należytej opieki, camping nie ponosi odpowiedzialności.

WPŁACONE ZADATKI ZA REZERWACJĘ MIEJSCA NA KEMPINGU ORAZ REZERWACJĘ DOMKU / PRZYCZEPY SĄ BEZZWROTNE.